Naručivanje POS Online

Naručivanje novog POS Online sistema

Besplatno LITE - DEMO
Mesečna preplata STANDARD (650 rsd)
Šestomesečna preplata STANDARD ( 3,510 rsd)
Šestomesečna preplata PREMIUM ( 7,000 rsd)
Godišnja preplata STANDARD (6,510 rsd)
Godišnja preplata PREMIUM (12,000 rsd)
Potvrđujem narudžbinu.
-->