IT Works RS

Обухвата стручне активности на пољу информационе технологије: писање, модификовање, тестирање и одржавање софтвера.

Планирање и пројектовање рачунарских система којима се интегрише рачунарски хардвер, софтвер и комуникациона технологија.