Windows 10 podsistem za Linux

Posle nekoliko godina rada u različitim virtuelnim okruženjima izgleda da se konačno pojavilo rešenje koje će developerima znatno olakšati posao.
Čini se kao da je došao kraj virtualboxu, vagrantu, dockeru i sličnim alatima jer je Microsoft odlučio da ugradi podršku za Linux na sistemskom nivou t.j. “Windows store”.

I ako je Apple verovatno najbolja platforma za razvoj web aplikacija, cena hardvera je značajno viša od ekvivalentnih windows konfiguracija. Ovim potezom Microsofta Windows 10 postaje znatno konkurentniji kao izbor platforme za razvoj i programiranje.Mada je trenutno još uvek u Beta fazi Windows Subsystem for Linux (WSL) je prilično stabilan i upotrebljiv za rad i simulaciju pravog OS. U daljem tekstu prikazaću kako se instalira Ubuntu sa bash-om a zatim kako na njega postaviti osnovno okruženje sa nginx web serverom, PHP-om i Laravelom kao frameworkom.
Prvo, proverite da li ste instalirali “Windows 10 Creator’s Update” potrebno je nešto vremena da se upišete u “Insider program” , koji vam omogućava da dobijete besplatne “preview” verzije Windows-a.

Zatim selektujte u podešavanjima, “Update & Security” klik na “For developers” pa opciju “Developer mode”

To će potrajati par sekundi. Nakon toga idite na “Control panel” i selektujte “Programs and Features” a zatim “Turn Windows features on or off”. Pronađite i čekirajte “Windows Subsystem for Linux (Beta)” kao što je prikazano na slici ispod.

Nakon što se sistem restartuje, pritisnite win taster ili start i upišite “bash”, kao na slici ispod.

Nakon što prvi put startujete bash.exe fajl, biće vam postvljena pitanja o prihvatanju uslova servisa a zatim će “Bash on Ubuntu on Windows” biti skinut sa “Windows Store”. Bićete upitani za kreiranje korisnika i lozinke koje će te koristiti u Bash okruženju.

Nakon što se i ova operacije završi, imaćete gotov Ubuntu 16.04 (jun 2017.)subsistem instaliran na vašem windows 10.

Linux subsistem ima istu IP adresu kao i win 10, već ima ugrađena mapiranja lokalnih HDD, lepo radi. Od ovog momenta svako ga može podešavati prema svojim potrebama. Za postavljnje Laravel framework okruženja koraci su sledeći.

Startujte sledeće komande u nizu:

sudo apt-get install -y language-pack-en-base
sudo LC_ALL=en_US.UTF-8 add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
sudo apt-get install zip unzip
sudo apt-get install -y php7.0 php7.0-fpm php7.0-mysql php7.0-zip php7.0-gd
sudo apt-get install nginx git

Bitni paketi za Laravel

sudo apt-get install mcrypt php7.0-mcrypt
sudo apt-get install -y php7.0-mbstring php7.0-xml --force-yes

Neki nisu obavezni

sudo apt-get install php7.0-curl php7.0-json

Instaliranje Composera i Laravela

cd ~
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Kreiranje Laravel projekta

composer create-project laravel/laravel  laravel-test

Startovanje Laravel projekta

cd laravel-test
php artisan serve

U browseru na windowsu se pozicioniramo na: http://localhost:8000 i dobićemo Laravel home page.
Nove pakete dodajemo sa sudo apt-get install … verziju proveravamo sa lsb_release -a … i sve ostalo radimo manje više kao na samostalnoj linux mašini.